Veľmi staré knihy (700, 800)
Credit line: © Morenosoppelsa | Dreamstime.com

Názov: Staré knihy.

Popis: Veľmi staré knihy (700, 800)

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.07 MP
480 x 147 pix
4.1 cm x 1.2 cm
Malý
0.2 MP
800 x 246 pix
6.8 cm x 2.1 cm
Stredný
3.38 MP
3319 x 1019 pix
28.1 cm x 8.6 cm
Veľký
5 MP
4035 x 1238 pix
34.2 cm x 10.5 cm
Maximum
3.38 MP
3319 x 1019 pix
28.1 cm x 8.6 cm