Stavebný pracovník alebo majster na stavbe s modrou potlačou a tvrdý klobúk.
Credit line: © Miflippo | Dreamstime.com

Názov: Stavebný Robotník na stavbe.

Popis: Stavebný pracovník alebo majster na stavbe s modrou potlačou a tvrdý klobúk.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.15 MP
480 x 319 pix
4.1 cm x 2.7 cm
Malý
0.43 MP
800 x 532 pix
6.8 cm x 4.5 cm
Stredný
3 MP
2123 x 1412 pix
18 cm x 12 cm
Veľký
5 MP
2741 x 1824 pix
23.2 cm x 15.4 cm
Maximum
12.05 MP
4256 x 2832 pix
36 cm x 24 cm