Úžasný charakter krajiny, krásny vodopád pri východe slnka, známy Skradinski buk, jeden z najkrajších vodopádov v Európe a najväčšie v Chorvátsku, vonkajší cestovné pozadí.
Credit line: © Laraugrin | Dreamstime.com

Názov: Úžasný charakter krajiny, slávny vodopádu Skradinski buk pri východe slnka, Chorvátsko, vonkajší cestovné pozadí.

Popis: Úžasný charakter krajiny, krásny vodopád pri východe slnka, známy Skradinski buk, jeden z najkrajších vodopádov v Európe a najväčšie v Chorvátsku, vonkajší cestovné pozadí.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.15 MP
480 x 320 pix
4.1 cm x 2.7 cm
Malý
0.43 MP
800 x 534 pix
6.8 cm x 4.5 cm
Stredný
3 MP
2120 x 1414 pix
17.9 cm x 12 cm
Veľký
5 MP
2737 x 1826 pix
23.2 cm x 15.5 cm
Maximum
36.15 MP
7360 x 4912 pix
62.3 cm x 41.6 cm