Skupina ľudí smere šípky úspech tímu, tímová práca, organizácia multikultúrnej izolované.
Credit line: © Boarding1now | Dreamstime.com

Názov: Skupina ľudí smere šípky úspech tímu tímová práca organizati.

Popis: Skupina ľudí smere šípky úspech tímu, tímová práca, organizácia multikultúrnej izolované.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.11 MP
480 x 236 pix
4.1 cm x 2 cm
Malý
0.31 MP
800 x 393 pix
6.8 cm x 3.3 cm
Stredný
3 MP
2472 x 1213 pix
20.9 cm x 10.3 cm
Veľký
5 MP
3191 x 1566 pix
27 cm x 13.3 cm
Maximum
31.42 MP
8000 x 3927 pix
67.7 cm x 33.2 cm