Camel caravan ísť cez pieskové duny v Saharskej Púšte, Erg Chebbi, Maroc.
Credit line: © Rcaucino | Dreamstime.com

Názov: Karavána.

Popis: Camel caravan ísť cez pieskové duny v Saharskej Púšte, Erg Chebbi, Maroc.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.15 MP
480 x 321 pix
4.1 cm x 2.7 cm
Malý
0.43 MP
800 x 535 pix
6.8 cm x 4.5 cm
Stredný
3 MP
2118 x 1415 pix
17.9 cm x 12 cm
Veľký
5 MP
2735 x 1828 pix
23.2 cm x 15.5 cm
Maximum
9.71 MP
3811 x 2547 pix
32.3 cm x 21.6 cm