Plachtenie na východe počas regaty v Atlantickom Oceáne.
Credit line: © Jefras | Dreamstime.com

Názov: Plachtenie na východe.

Popis: Plachtenie na východe počas regaty v Atlantickom Oceáne.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.17 MP
480 x 348 pix
4.1 cm x 2.9 cm
Malý
0.46 MP
800 x 580 pix
6.8 cm x 4.9 cm
Stredný
4.43 MP
2472 x 1791 pix
20.9 cm x 15.2 cm
Veľký
5 MP
2627 x 1903 pix
22.2 cm x 16.1 cm
Maximum
4.43 MP
2472 x 1791 pix
20.9 cm x 15.2 cm