Korunu z tŕnia visí na drevený kríž, na veľkú noc
Credit line: © Photowitch | Dreamstime.com

Názov: Veľkonočné kríž

Popis: Korunu z tŕnia visí na drevený kríž, na veľkú noc

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.16 MP
336 x 480 pix
2.8 cm x 4.1 cm
Malý
0.45 MP
560 x 800 pix
4.7 cm x 6.8 cm
Stredný
3 MP
1449 x 2069 pix
12.3 cm x 17.5 cm
Veľký
5 MP
1871 x 2671 pix
15.8 cm x 22.6 cm
Maximum
20.01 MP
3744 x 5344 pix
31.7 cm x 45.2 cm