Ilustrácia produktový dizajnér a jeho nadriadeného alebo klienta pri pohľade na 3d model CAD dizajnu na monitore počítača izolované na bielom pozadí.
Credit line: © Patrimonio | Dreamstime.com

Názov: Produkt dizajn na počítač.

Popis: Ilustrácia produktový dizajnér a jeho nadriadeného alebo klienta pri pohľade na 3d model CAD dizajnu na monitore počítača izolované na bielom pozadí.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.18 MP
480 x 367 pix
4.1 cm x 3.1 cm
Malý
0.49 MP
800 x 612 pix
6.8 cm x 5.2 cm
Stredný
3 MP
1980 x 1514 pix
16.8 cm x 12.8 cm
Veľký
5 MP
2557 x 1955 pix
21.6 cm x 16.6 cm
Maximum
29.46 MP
6207 x 4746 pix
52.6 cm x 40.2 cm