Kokosový ovocie izolované na bielom pozadí.
Credit line: © Tomonikon | Dreamstime.com

Názov: Kokosový ovocie.

Popis: Kokosový ovocie izolované na bielom pozadí.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.21 MP
480 x 432 pix
4.1 cm x 3.7 cm
Malý
0.58 MP
800 x 721 pix
6.8 cm x 6.1 cm
Stredný
3 MP
1825 x 1643 pix
15.5 cm x 13.9 cm
Veľký
5 MP
2356 x 2122 pix
19.9 cm x 18 cm
Maximum
8.43 MP
3060 x 2756 pix
25.9 cm x 23.3 cm