Podnikatelia-ruky prekrývajúce sa ukázať, tímová práca, A.
Credit line: © Yuri_arcurs | Dreamstime.com

Názov: Podnikatelia-ruky prekrývajúce sa ukázať, tímová práca.

Popis: Podnikatelia-ruky prekrývajúce sa ukázať, tímová práca, A.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.2 MP
480 x 424 pix
4.1 cm x 3.6 cm
Malý
0.56 MP
800 x 706 pix
6.8 cm x 6 cm
Stredný
3 MP
1843 x 1627 pix
15.6 cm x 13.8 cm
Veľký
5 MP
2379 x 2100 pix
20.1 cm x 17.8 cm
Maximum
33.09 MP
6123 x 5405 pix
51.8 cm x 45.8 cm