Krásna krajina, zobrazenie so lúče slnka cez oblaky z vrcholu hory.
Credit line: © Manu29 | Dreamstime.com

Názov: Slnečné lúče horskej krajiny.

Popis: Krásna krajina, zobrazenie so lúče slnka cez oblaky z vrcholu hory.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.1 MP
480 x 218 pix
4.1 cm x 1.8 cm
Malý
0.29 MP
800 x 363 pix
6.8 cm x 3.1 cm
Stredný
3.3 MP
2700 x 1224 pix
22.9 cm x 10.4 cm
Veľký
5 MP
3321 x 1505 pix
28.1 cm x 12.7 cm
Maximum
3.3 MP
2700 x 1224 pix
22.9 cm x 10.4 cm