Krásny výhľad výhľadom na budovy a rieka Alesunde, námorných prístavov v Nórsku, známy pre svoje vynikajúce Jugendstil štýl architektúry.
Credit line: © Achilles | Dreamstime.com

Názov: Alesund, Nórsko.

Popis: Krásny výhľad výhľadom na budovy a rieka Alesunde, námorných prístavov v Nórsku, známy pre svoje vynikajúce Jugendstil štýl architektúry.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.15 MP
480 x 319 pix
4.1 cm x 2.7 cm
Malý
0.42 MP
800 x 531 pix
6.8 cm x 4.5 cm
Stredný
3 MP
2125 x 1411 pix
18 cm x 11.9 cm
Veľký
5 MP
2743 x 1822 pix
23.2 cm x 15.4 cm
Maximum
12.21 MP
4288 x 2848 pix
36.3 cm x 24.1 cm