Green budík izolované na bielom pozadí.
Credit line: © Alexstar | Dreamstime.com

Názov: Budík.

Popis: Green budík izolované na bielom pozadí.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.23 MP
480 x 477 pix
4.1 cm x 4 cm
Malý
0.64 MP
800 x 795 pix
6.8 cm x 6.7 cm
Stredný
3 MP
1737 x 1726 pix
14.7 cm x 14.6 cm
Veľký
5 MP
2243 x 2228 pix
19 cm x 18.9 cm
Maximum
7.99 MP
2835 x 2817 pix
24 cm x 23.9 cm