Podnikatelia Firemnú Komunikáciu Stretnutie Office Koncept.
Credit line: © Rawpixelimages | Dreamstime.com

Názov: Podnikatelia Firemnú Komunikáciu Stretnutie Office Koncept.

Popis: Podnikatelia Firemnú Komunikáciu Stretnutie Office Koncept.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.17 MP
480 x 364 pix
4.1 cm x 3.1 cm
Malý
0.49 MP
800 x 607 pix
6.8 cm x 5.1 cm
Stredný
3 MP
1987 x 1509 pix
16.8 cm x 12.8 cm
Veľký
5 MP
2566 x 1948 pix
21.7 cm x 16.5 cm
Maximum
22.96 MP
5500 x 4175 pix
46.6 cm x 35.3 cm