Ježiš Kristus siluetu v nebi svieti nad morom, jasné svetlo z neba.
Credit line: © Ig0rzh | Dreamstime.com

Názov: Ježiš Kristus v nebi.

Popis: Ježiš Kristus siluetu v nebi svieti nad morom, jasné svetlo z neba.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.12 MP
480 x 251 pix
4.1 cm x 2.1 cm
Malý
0.33 MP
800 x 418 pix
6.8 cm x 3.5 cm
Stredný
3 MP
2395 x 1252 pix
20.3 cm x 10.6 cm
Veľký
7.65 MP
3827 x 2000 pix
32.4 cm x 16.9 cm
Maximum
7.65 MP
3827 x 2000 pix
32.4 cm x 16.9 cm