Sortiment farebných svete ikony.
Credit line: © Mike301 | Dreamstime.com

Názov: Rôzne svete ikony.

Popis: Sortiment farebných svete ikony.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.23 MP
480 x 475 pix
4.1 cm x 4 cm
Malý
0.63 MP
800 x 792 pix
6.8 cm x 6.7 cm
Stredný
3 MP
1740 x 1723 pix
14.7 cm x 14.6 cm
Veľký
5 MP
2246 x 2225 pix
19 cm x 18.8 cm
Maximum
10.36 MP
3234 x 3203 pix
27.4 cm x 27.1 cm