Tráva izolované na bielom pozadí, vektorové ilustrácie.
Credit line: © Jules315 | Dreamstime.com

Názov: Trávy.

Popis: Tráva izolované na bielom pozadí, vektorové ilustrácie.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.18 MP
480 x 371 pix
4.1 cm x 3.1 cm
Malý
0.5 MP
800 x 619 pix
6.8 cm x 5.2 cm
Stredný
3 MP
1968 x 1523 pix
16.7 cm x 12.9 cm
Veľký
5 MP
2541 x 1967 pix
21.5 cm x 16.7 cm
Maximum
38.68 MP
7070 x 5471 pix
59.9 cm x 46.3 cm