Ježišových rúk ponúka Prijímanie víno a chlieb.
Credit line: © Ginosphotos | Dreamstime.com