Mladá žena sa rozkladá náručí, pri pohľade na oblohu v rados ť.
Credit line: © Blueenayim | Dreamstime.com