Srdce bije symbol na modrej.
Credit line: © Bloopiers | Dreamstime.com

Názov: Srdce múdre.

Popis: Srdce bije symbol na modrej.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.23 MP
480 x 480 pix
4.1 cm x 4.1 cm
Malý
0.64 MP
800 x 800 pix
6.8 cm x 6.8 cm
Stredný
3 MP
1732 x 1732 pix
14.7 cm x 14.7 cm
Veľký
7.84 MP
2800 x 2800 pix
23.7 cm x 23.7 cm
Maximum
7.84 MP
2800 x 2800 pix
23.7 cm x 23.7 cm