Eiffelova veža v Paríži.
Credit line: © Wam1975 | Dreamstime.com

Názov: Eiffelova veža v Paríži

Popis: Eiffelova veža v Paríži. Slávny orientačný bod.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.15 MP
321 x 480 pix
2.7 cm x 4.1 cm
Malý
0.43 MP
536 x 800 pix
4.5 cm x 6.8 cm
Stredný
3 MP
1417 x 2116 pix
12 cm x 17.9 cm
Veľký
5 MP
1829 x 2732 pix
15.5 cm x 23.1 cm
Maximum
10.04 MP
2592 x 3872 pix
21.9 cm x 32.8 cm