Stádo africké slony v africkej keni s kilimandžáro v pozadí.
Credit line: © 104paul | Dreamstime.com

Názov: Africký Slon Stáda.

Popis: Stádo africké slony v africkej keni s kilimandžáro v pozadí.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.13 MP
480 x 269 pix
4.1 cm x 2.3 cm
Malý
0.36 MP
800 x 449 pix
6.8 cm x 3.8 cm
Stredný
3 MP
2312 x 1297 pix
19.6 cm x 11 cm
Veľký
5 MP
2985 x 1675 pix
25.3 cm x 14.2 cm
Maximum
10.71 MP
4368 x 2451 pix
37 cm x 20.8 cm