Stavebné, architektúra, sklo, obchodné, stavebné, spravodlivé, výťah, sklo, pilars, obloha, denné svetlo, svetlo, okná.
Credit line: © Kresimir.paun1 | Dreamstime.com

Názov: Obchodné budovy.

Popis: Stavebné, architektúra, sklo, obchodné, stavebné, spravodlivé, výťah, sklo, pilars, obloha, denné svetlo, svetlo, okná.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Maximum
4.36 MP
1704 x 2560 pix
14.4 cm x 21.7 cm