Vtipné krava izolované na bielom pozadí.
Credit line: © Mihtiander | Dreamstime.com

Názov: Krava.

Popis: Vtipné krava izolované na bielom pozadí.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.2 MP
416 x 480 pix
3.5 cm x 4.1 cm
Malý
0.56 MP
694 x 800 pix
5.9 cm x 6.8 cm
Stredný
4.61 MP
2000 x 2306 pix
16.9 cm x 19.5 cm
Veľký
5 MP
2082 x 2401 pix
17.6 cm x 20.3 cm
Maximum
4.61 MP
2000 x 2306 pix
16.9 cm x 19.5 cm