Mladý právnik sedí na jej stole v kancelárii.
Credit line: © Ginasanders | Dreamstime.com