Palma izolované na bielom pozadí.
Credit line: © Jojojojo | Dreamstime.com

Názov: Palma izolované.

Popis: Palma izolované na bielom pozadí.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.16 MP
343 x 480 pix
2.9 cm x 4.1 cm
Malý
0.46 MP
571 x 800 pix
4.8 cm x 6.8 cm
Stredný
3 MP
1463 x 2050 pix
12.4 cm x 17.4 cm
Veľký
7.44 MP
2304 x 3228 pix
19.5 cm x 27.3 cm
Maximum
7.44 MP
2304 x 3228 pix
19.5 cm x 27.3 cm