Socha Krista Vykupiteľa, na Corcovado v Rio De Janeiro v Brazílii, Južnej Ameriky.
Credit line: © Froogz | Dreamstime.com

Názov: Kristus vykupiteľ brazília.

Popis: Socha Krista Vykupiteľa, na Corcovado v Rio De Janeiro v Brazílii, Južnej Ameriky.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.15 MP
480 x 320 pix
4.1 cm x 2.7 cm
Malý
0.43 MP
800 x 533 pix
6.8 cm x 4.5 cm
Stredný
3 MP
2121 x 1414 pix
18 cm x 12 cm
Veľký
5 MP
2738 x 1825 pix
23.2 cm x 15.5 cm
Maximum
9.68 MP
3811 x 2540 pix
32.3 cm x 21.5 cm