Rôzne nástroje, ktoré sú držané v mans strane izolované na bielom pozadí.
Credit line: © Cammeraydave | Dreamstime.com

Názov: Nástroje Nástroj Strane Konštrukcie.