Staré orange dreva ceruzka s gumu izolovaných na čisto bielom pozadí.
Credit line: © Cphoto | Dreamstime.com

Názov: Ceruzka izolované na bielom.

Popis: Staré orange dreva ceruzka s gumu izolovaných na čisto bielom pozadí.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.15 MP
320 x 480 pix
2.7 cm x 4.1 cm
Malý
0.43 MP
533 x 800 pix
4.5 cm x 6.8 cm
Stredný
3 MP
1414 x 2121 pix
12 cm x 18 cm
Veľký
5 MP
1825 x 2738 pix
15.5 cm x 23.2 cm
Maximum
8.19 MP
2336 x 3504 pix
19.8 cm x 29.7 cm