Záber z blízka perfektné červený javorový list izolovaných na čisto bielom pozadí.
Credit line: © Sruce2638 | Dreamstime.com

Názov: Sčervenaná javorový list.

Popis: Záber z blízka perfektné červený javorový list izolovaných na čisto bielom pozadí.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.21 MP
480 x 428 pix
4.1 cm x 3.6 cm
Malý
0.57 MP
800 x 713 pix
6.8 cm x 6 cm
Stredný
3 MP
1834 x 1635 pix
15.5 cm x 13.8 cm
Veľký
5.52 MP
2488 x 2218 pix
21.1 cm x 18.8 cm
Maximum
5.52 MP
2488 x 2218 pix
21.1 cm x 18.8 cm