Zelený čaj listy na bielom pozadí.
Credit line: © Ulga | Dreamstime.com

Názov: Zelený čaj.

Popis: Zelený čaj listy na bielom pozadí.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.15 MP
480 x 304 pix
4.1 cm x 2.6 cm
Malý
0.41 MP
800 x 507 pix
6.8 cm x 4.3 cm
Stredný
3 MP
2174 x 1379 pix
18.4 cm x 11.7 cm
Veľký
7.31 MP
3396 x 2154 pix
28.8 cm x 18.2 cm
Maximum
7.31 MP
3396 x 2154 pix
28.8 cm x 18.2 cm