Globálna politická mapa sveta, hlavné mestá a hlavné mesto vrátane vektorov.
Credit line: © Esviesa | Dreamstime.com

Názov: Globálne politická mapa sveta, vektor.

Popis: Globálna politická mapa sveta, hlavné mestá a hlavné mesto vrátane vektorov.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.12 MP
480 x 244 pix
4.1 cm x 2.1 cm
Malý
0.32 MP
800 x 406 pix
6.8 cm x 3.4 cm
Stredný
3 MP
2430 x 1234 pix
20.6 cm x 10.4 cm
Veľký
5 MP
3137 x 1593 pix
26.6 cm x 13.5 cm
Maximum
24.09 MP
6888 x 3498 pix
58.3 cm x 29.6 cm