Med izolované na bielom pozadí.
Credit line: © Rimglow | Dreamstime.com

Názov: Med.

Popis: Med izolované na bielom pozadí. Izolácia je na priehľadnú vrstvu vo formáte PNG.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.2 MP
414 x 480 pix
3.5 cm x 4.1 cm
Malý
0.55 MP
690 x 800 pix
5.8 cm x 6.8 cm
Stredný
3.17 MP
1652 x 1916 pix
14 cm x 16.2 cm
Veľký
5 MP
2076 x 2408 pix
17.6 cm x 20.4 cm
Maximum
3.17 MP
1652 x 1916 pix
14 cm x 16.2 cm