Budovy proces výstavby s žeriavy
Credit line: © Grisho | Dreamstime.com

Názov: Výstavba budov.

Popis: Budovy proces výstavby s žeriavy

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.15 MP
480 x 320 pix
4.1 cm x 2.7 cm
Malý
0.43 MP
800 x 533 pix
6.8 cm x 4.5 cm
Stredný
3 MP
2121 x 1414 pix
18 cm x 12 cm
Veľký
5 MP
2738 x 1825 pix
23.2 cm x 15.5 cm
Maximum
17.92 MP
5184 x 3456 pix
43.9 cm x 29.3 cm