Closeup obraz zoskupené písacie potreby, pastelky, penci, fixky.
Credit line: © Filmwork_52 | Dreamstime.com

Názov: Písacie potreby.

Popis: Closeup obraz zoskupené písacie potreby, pastelky, penci, fixky.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.15 MP
480 x 321 pix
4.1 cm x 2.7 cm
Malý
0.43 MP
800 x 535 pix
6.8 cm x 4.5 cm
Stredný
3 MP
2117 x 1416 pix
17.9 cm x 12 cm
Veľký
5 MP
2733 x 1829 pix
23.1 cm x 15.5 cm
Maximum
9.3 MP
3727 x 2494 pix
31.6 cm x 21.1 cm