Červená Vianočné gule izolované na bielom pozadí.
Credit line: © Photka | Dreamstime.com

Názov: Vianočné gule.

Popis: Červená Vianočné gule izolované na bielom pozadí.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.12 MP
259 x 480 pix
2.2 cm x 4.1 cm
Malý
0.34 MP
431 x 800 pix
3.6 cm x 6.8 cm
Stredný
3 MP
1271 x 2358 pix
10.8 cm x 20 cm
Veľký
6.69 MP
1900 x 3523 pix
16.1 cm x 29.8 cm
Maximum
6.69 MP
1900 x 3523 pix
16.1 cm x 29.8 cm