Veľmi nasýtený krajina s hviezdičkový chodníky v dôsledku rotácie zeme.
Credit line: © Javiermontero | Dreamstime.com

Názov: Star trail v horskej krajiny.

Popis: Veľmi nasýtený krajina s hviezdičkový chodníky v dôsledku rotácie zeme.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Maximum
8.19 MP
3504 x 2336 pix
29.7 cm x 19.8 cm