Ilustrácia nebeský hosť anjelov tvrdiť, Kristovia narodenia do pokorný pastieri z Betlehema, silhouette s farebné pozadie.
Credit line: © Clarsen55 | Dreamstime.com

Názov: Pastieri z Betlehema.

Popis: Ilustrácia nebeský hosť anjelov tvrdiť, Kristovia narodenia do pokorný pastieri z Betlehema, silhouette s farebné pozadie... zodpovedajúce betlehem, kráľov a cesta do Betlehema v mojom portfóliu.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.18 MP
375 x 480 pix
3.2 cm x 4.1 cm
Malý
0.5 MP
625 x 800 pix
5.3 cm x 6.8 cm
Stredný
4.53 MP
1881 x 2406 pix
15.9 cm x 20.4 cm
Veľký
5 MP
1977 x 2528 pix
16.7 cm x 21.4 cm
Maximum
4.53 MP
1881 x 2406 pix
15.9 cm x 20.4 cm