Centrum v noci východ strana.
Credit line: © Verahandojo | Dreamstime.com