Klávesnica s zabezpečenia tlačidlo počítač bezpečnostná koncepcia.
Credit line: © Jirsak | Dreamstime.com

Názov: Bezpečnosť.

Popis: Klávesnica s zabezpečenia tlačidlo počítač bezpečnostná koncepcia.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.15 MP
480 x 320 pix
4.1 cm x 2.7 cm
Malý
0.43 MP
800 x 533 pix
6.8 cm x 4.5 cm
Stredný
3 MP
2121 x 1414 pix
18 cm x 12 cm
Veľký
5 MP
2738 x 1825 pix
23.2 cm x 15.5 cm
Maximum
7.96 MP
3456 x 2304 pix
29.3 cm x 19.5 cm