Zem svete izolované na bielom pozadí.
Credit line: © Meduzzu | Dreamstime.com

Názov: Zem svete.

Popis: Zem svete izolované na bielom pozadí.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.15 MP
319 x 480 pix
2.7 cm x 4.1 cm
Malý
0.42 MP
531 x 800 pix
4.5 cm x 6.8 cm
Stredný
3 MP
1411 x 2125 pix
11.9 cm x 18 cm
Veľký
5 MP
1822 x 2743 pix
15.4 cm x 23.2 cm
Maximum
12.21 MP
2848 x 4288 pix
24.1 cm x 36.3 cm