Klobúk Santa izolované na bielom pozadí.
Credit line: © Alexstar | Dreamstime.com

Názov: Santa klobúk.

Popis: Klobúk Santa izolované na bielom pozadí.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.2 MP
417 x 480 pix
3.5 cm x 4.1 cm
Malý
0.56 MP
695 x 800 pix
5.9 cm x 6.8 cm
Stredný
3 MP
1614 x 1858 pix
13.7 cm x 15.7 cm
Veľký
7.21 MP
2502 x 2881 pix
21.2 cm x 24.4 cm
Maximum
7.21 MP
2502 x 2881 pix
21.2 cm x 24.4 cm