Koláž z niekoľko fotografie krása alebo vlasy.
Credit line: © Vling | Dreamstime.com

Názov: Vlasy.

Popis: Koláž z niekoľko fotografie krása alebo vlasy.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.23 MP
480 x 480 pix
4.1 cm x 4.1 cm
Malý
0.64 MP
800 x 800 pix
6.8 cm x 6.8 cm
Stredný
3 MP
1732 x 1732 pix
14.7 cm x 14.7 cm
Veľký
5 MP
2236 x 2236 pix
18.9 cm x 18.9 cm
Maximum
30.25 MP
5500 x 5500 pix
46.6 cm x 46.6 cm