A grunge pozadie žlté a čierne pruhy a vo výstavbe varovanie.
Credit line: © Beawolf78 | Dreamstime.com

Názov: Vo výstavbe.

Popis: A grunge pozadie žlté a čierne pruhy a vo výstavbe varovanie.

TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných obrázkov.
Extra malý
0.15 MP
480 x 320 pix
4.1 cm x 2.7 cm
Malý
0.43 MP
800 x 533 pix
6.8 cm x 4.5 cm
Stredný
3 MP
2121 x 1414 pix
18 cm x 12 cm
Veľký
5 MP
2738 x 1825 pix
23.2 cm x 15.5 cm
Maximum
8.64 MP
3600 x 2400 pix
30.5 cm x 20.3 cm