Milióny obrázkov pre vaše projekty. Vyhľadávač stock fotografií, ilustrácií, vektorovej a počítačovej grafiky.

Royalty-Free Obrázok: Veľký náhľad
Credit line: © Tpollakova | Dreamstime.com
Toto je komerčný royalty-free obrázok ktorý si môžete zakúpiť v agentúre Dreamstime.
Extra malý
0.18 MP
384 x 480 pix
3.3 cm x 4.1 cm
Malý
0.51 MP
640 x 800 pix
5.4 cm x 6.8 cm
Stredný
3 MP
1549 x 1936 pix
13.1 cm x 16.4 cm
Veľký
6.64 MP
2305 x 2881 pix
19.5 cm x 24.4 cm
Maximum
6.64 MP
2305 x 2881 pix
19.5 cm x 24.4 cm